Basistaksten for korrekturlæsning er 30 euro per 1000 ord engelsk kildetekst, som tælles på basis af ordoptællingsfunktionen i Microsofts tekstbehandlingsprogram Word. Alternativt beregner jeg en timeløn på 30 euro, når komplekse og / eller fragmenterede layouts (såsom talrig grafik, der kræver ændringer) øger arbejdsbyrden og / eller gør den almindelige ordoptællingsberegningsmetode upraktisk.

(Ved den seneste opdatering til denne side (04/2016) svarer 30 euro til cirka DKK 224. Skærmbrikken forneden angiver den seneste kurs samt euro-beløb udtrykt i andre valutaer.)

Basistaksten for oversættelse fra dansk til engelsk er 100 euro per 1000 ord kildetekst.

Hvis betalingen foretages i en anden valuta end euro, vil interbank-euro-kursen angivet på Oanda webstedet på faktureringsdagen (som anses for at være datoen, jeg sender dine rettede dokumenter tilbage) bestemme det nøjagtige beløb.

(Oandas websted tillader ubegrænset opslag af historiske data.)

Betaling forfalder 14 dage efter min afsendelse af filen (eller filerne), der indeholder den rettede version af dit oprindelige dokument, samt min faktura.

tilbage til toppen

 

Hvis det er klart, at dokumentet vil kræve usædvanligt omfattende korrektioner og / eller din deadline gør det nødvendigt for mig at arbejde overtid (inkl. weekender), forbeholder jeg mig ret til at anvende en multiplikator, der afspejler omfanget af den ekstra indsats. Dette vil øge basistaksten nævnt ovenfor. I så fald vil jeg gøre dig opmærksom på dette, før jeg starter arbejdet. Hvis behovet for disse usædvanligt omfattende rettelser af en eller anden grund ikke er indlysende før efter mit arbejde allerede er begyndt, vil jeg informere dig herom, lige så snart det bliver tydeligt. Det giver dig mulighed for at opgive projektet og kun betale for det faktisk udførte arbejde frem til dette tidspunkt.

Jeg forbeholder mig retten til at kræve midlertidige / ratebetalinger, når jeg arbejder med meget store opgaver. Typisk vil disse udstedes med 14 dages mellemrum.

Jeg kan nægte at påtage mig en opgave, hvis det er klart for mig, at jeg har for lidt kendskab m.h.t. emneområdet, eller hvis jeg føler, at antallet af spørgsmål, som vil opstå i løbet af korrekturlæsningsprocessen med et bestemt dokument (eller samling dokumenter) bliver for stor. Maskinoversat tekst vil generelt tilhøre denne kategori.

Indimellem vil jeg også være nødt til at takke nej til opgaver, dersom opgavens tidsfrist og / eller omfang ikke kan forenes med min daglig arbejdskapacitet og / eller andre opgaver.

tilbage til toppen

 

Læs her om hvordan du sender mig en forespørgsel / et dokument.

 

Du kan betale enten ved Skrill (en tjeneste, som ligner PayPal) eller elektronisk overførsel fra din bank (se Links-siden for yderligere oplysninger). Relevante informationer fremsendes ved fakturering.

Jeg er ikke i stand til at acceptere direkte betaling med kreditkort, men i de fleste lande kan du finansiere en Skrill konto med et kreditkort og derved alligevel anvende det som betalingsform.

Telegrafisk overførsel fra bank til bank sker let med amerikanske dollars (USD), britiske pund (GBP), euro (EUR), australske dollars (AUD), danske kroner (DKK), norske kroner (NOK) og svenske kroner (SEK). (Denne liste er ikke udtømmende.)

 

Se venligst det relevante Ofte Stillede Spørgsmål.

tilbage til toppen

 

Med din godkendelse af at jeg påbegynder korrekturlæsning og redigering, accepterer du samtidigt vilkårene beskrevet på denne side, medmindre vi har truffet en skriftlig aftale om, at en anden ordning vil gælde.

Når du sender mig materiale til korrekturlæsning og / eller som del af en forespørgsel, bekræfter du samtidig, at du ikke handler i strid med en gældende tavshedspligt eller ophavsret, eller med en handelsembargo, som forbyder det, og at dit materiale ikke er beregnet til ulovlige formål.

Du forpligter dig også til at holde mig skadesløs i tilfælde af ethvert krav eller retsskridt, der måtte udstedes imod mig under enhver gældende jurisdiktion som følge af svigt fra din side m.h.t. overholdelse af alle relevante fortrolighedsmæssige eller ophavsretslige restriktioner eller handelsembargoer, der forbyder din fremsendelse til tredjemand af materialet, du har sendt til mig.

Alle andre juridiske spørgsmål, der måtte opstå, vil blive afgjort efter gældende engelsk lovgivning. Du er ansvarlig og hæfter for eventuelle gebyrer, herunder advokat- og opkrævningsgebyrer, som jeg måtte pådrage mig i mine bestræbelser på at indsamle alle udestående restbeløb fra dig.

tilbage til toppen


Hele indholdet af dette websted er © 2004-2016 undtagen citerede tekst på siderne med links og anbefalinger. Ingen del af det må gengives andre steder uden tilladelse. Hvis du vil linke til webstedet, bedes du linke til hovedsiden, http://www.betterbytheletter.com/da1index.html